Taktvätt

Kontakta oss för mer information!

VILL DU HA ETT TAK SOM STÅR SIG LÄNGRE?

Inget tak mår bra av att inte undehållas. Påväxt på tak inte bara ser fult ut utan det kan även kosta mycket pengar. Ett tak som inte underhålls slits snabbare än det borde och kommer behöva bytas ut.

Ett alternativ är att vi sprayar ditt tak med 30 Seconds®. Medlet arbetar i ett förebyggande syfte då det förhindrar att du får påväxt på ditt tak och det avhjälper även påväxt som redan blivit. Den dödar alger, mossa och lav och skyddar mot att det får fäste. Alger, mossa och lav påverkar skicket för ditt tak så därför är det viktigt att underhålla det. 

Ett annat alternativ är att vi rengör ditt tak med Lavarent som är ett miljövänligt alternativ. Detta passar dock inte för alla tak för det beror på mängden påväxt och läget på taket. 

Vi kan utföra tjänsten på ett mycket kostnadseffektivt sätt från marken med långa skaft. På vissa höga tak kan en ställning eller skylift behöva användas.


Det är utsidan som räknas

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!